Devosyon pou Sen Jozèf: lapriyè ki ede!

Devosyon nan St Jozèf: Pou ou, beni Jozèf, nou vini nan tribilasyon nou yo, epi, apre nou fin enplore èd nan ki pi apa pou mari oswa madanm ou. Nou menm tou nou konfyans envoke patwonaj ou. Pou charite sa ki te mare ou ak Imakile Vyèj Manman Bondye e pou lanmou patènèl ou te anbrase a. Timoun Jezi. Nou mande nou avèk imilite pou nou konsidere eritaj Jezikri te resevwa avèk li a San, epi avèk pouvwa ou ak fòs ou pou ede nou nan bezwen nou yo.

O gadyen ki pi atansyon nan la Sentespri Fanmi, defann timoun yo chwazi nan Jezikri; li retire nenpòt kontajyon nan erè ak enfliyans koripsyon nan men nou; O pwotektè ki pi pwisan nou an, aji byen avèk nou epi soti nan syèl la ede nou nan lit nou ak pouvwa fènwa a. Kòm ou te yon fwa te sove Timoun Jezi a soti nan danje mòtèl, se konsa kounye a ou pwoteje Legliz la apa pou Bondye soti nan pèlen yo nan lènmi an ak tout advèsite. Epitou pwoteje chak nan nou kont pwoteksyon konstan ou. Sipòte pa egzanp ou ak èd ou, nou ka viv devwe, mouri nan sentete, ak reyalize bonè etènèl nan syèl la.

O Sen Jozèf, ki gen pwoteksyon tèlman gwo, tèlman fò, tèlman pare devan twòn Bondye a, mwen mete tout enterè ak dezi mwen nan ou. O Sen Jozèf, ede m 'ak lapriyè Bondye pisan ou ak jwenn m' nan men ou diven pitit gason tout benediksyon espirityèl atravè Jezikri, Seyè nou an; Konsa, mwen te angaje mwen anba pouvwa syèl ou a, mwen ka ofri mèsi ak omaj pou Papa ki pi renmen an.

Oh Sen Jozèf, mwen pa janm fatige nan kontanple ou menm ak Jezi ap dòmi nan bra ou. Mwen pa oze apwoche pandan w ap repoze tou pre kè ou. Peze l 'nan non mwen epi bo bèl tèt li pou mwen, epi mande l' bo tounen lè mwen pran dènye souf mwen. Devosyon a St Joseph, patwon nanm kite, priye pou nou. Amèn

Atik ki gen rapò