Enpòtans lapriyè nan kominote a ak nan Lespri Bondye a

Enpòtans ki genyen nan preghiera nan kominote ak nan lespri. Lapriyè esansyèl pou kwasans espirityèl nou ak byennèt pèsonèl nou. Bondye pa vle di ke nou pote kwa nou pou kont li. Nan Matye 11: 28-30 Jezi te di, "Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, ki bouke, m'a fè nou jwenn repo. Pran jouk mwen an sou ou epi aprann nan men mwen, paske mwen dou ak imil nan kè; epi ou pral jwenn repo pou tèt ou. Paske jouk mwen an dous ak chay mwen an lejè ”.

Fè pati yon kominote lafwa sèvi kòm yon sistèm sipò pou nou. Nou raman renmen poukont nou. Èske nou pa tout vle pataje manje ak zanmi ak fanmi? Vreman vre, Jezi pataje avèk nou sous la ak somè nan lafwa nou pandan yon repa nan kominote a. Kominote a fòtifye nou e ini nou nan lafwa nou. Kominote nou an tou priye pou entansyon nou pandan la Mas. Se poutèt sa, lapriyè nan kominote a li se yon lòt fason pou nou pwoche pi pre Bondye atravè lòt moun.


Enpòtans lapriyè nan kominote a ak nan Lespri Bondye a. Epitou la Komune nan sen ak zanj se yon pati nan kominote nou an. Sen yo ak zanj yo ka priye pou nou, avèk nou e pou nou. Katechis la nan CLegliz Katolik afime, "L'lapriyè Bondye [nan pèp Bondye a] se pi gwo sèvis yo nan plan Bondye a. Nou kapab epi nou dwe mande yo pou lapriyè Bondye pou nou ak pou lemonn antye ". Nou pa janm poukont nou nan priyè nou yo. Olye pou yo eseye konnen ki jan yo lapriyè pou lapriyè Bondye a nan chak saint, oratè nou an sijere nou chwazi yon kèk nou santi nou trè pre ak santi yon apèl pou mande pou priyè sou non nou.

Enpòtans lapriyè nan kominote a ak nan lespri a ak nan fanmi an


Enpòtans ki genyen nan lapriyè nan fanmi an. Priyè familyal se premye plas edikasyon nou nan lapriyè, ki mansyone tou nan katechis la. Lapriyè pandan manje, memorize lapriyè kolye, priye pou yon bon nòt nan yon tès ak lis la kontinye. Entwodiksyon nou nan lafwa ak lapriyè kòmanse nan kominote lakay nou an. Se poutèt sa li tèlman enpòtan pou fè priyè familyal tounen yon priyorite. Sant'Agostino Li di: "Paske nenpòt moun ki chante lwanj, se pa sèlman fè lwanj, men tou, fè lwanj ak kè kontan; moun ki chante lwanj, non sèlman chante, men tou li renmen Moun li chante pou li a. Gen yon pwoklamasyon piblik plen nan fè lwanj nan fè lwanj la nan yon moun ki konfese / rekonèt (Bondye), nan chan an nan lover a (gen) renmen ".

Priyè familyal


Mass la, Litiji a, se dènye lapriyè kominote a. Sa a se youn nan rezon ki fè ale nan mès enpòtan anpil pou lafwa nou. Lapriyè litijik se yon lapriyè piblik ki swiv yon seremoni preskri ki fèt pou ini moun ak Bondye atravè Kris la. Nou renouvle tèt nou chak semèn nan lapriyè kominotè nan patisipe ak patisipe nan Mass la.