Ki jan nou ka amelyore lavi nou ak Pawòl Bondye a?

Lavi a pa plis ke yon vwayaj kote nou rele pou nou evanjelize, chak kwayan nan yon vwayaj nan vil selès ki gen achitèk ak mason se Bondye.Mond la se plas kote Bondye mete nou yo dwe limyè sa yo ki eklere mond lan. .. fènwa men pafwa, fènwa sa a li menm fè nwa chemen nou an epi nou jwenn tèt nou ap mande kòman pou amelyore lavi nou.

Ki jan yo amelyore lavi nou?

'Pawòl ou a se yon lanp pou pye mwen ak yon limyè nan chemen mwen' (Truta 119: 105). Vèsè sa a deja montre nou kijan pou nou amelyore lavi nou: konfye nou nan pawòl Bondye a ki se gid nou. Nou dwe kwè nan yo, fè pawòl sa yo konfyans, fè yo pwòp.

'Li pran plezi nan lalwa Seyè a, e li medite sou lalwa sa a lajounen kou lannwit. 3 L'ap tankou yon pyebwa ki plante bò larivyè. (Sòm 1:8).

Pawòl Bondye a dwe kontinye medite pou nouri lespri konfyans nou ak espwa nou. Soti nan Bondye yo wè pawòl nouvo lavi, kontinyèlman.

'Bondye ban nou kle Wayòm Syèl la', li se yon pwomès e ke nou dwe gade nan. Nou ka viv lavi nou ak yon souri menm nan advèsite konnen ke sa k ap tann nou pi plis ak plis lajwa pase sa nou genyen sou tè a.

Bondye ban nou fòs pou simonte nenpòt tès ki pap janm gwo konpare ak fòs ak kapasite nou, Bondye pa teste nou plis pase sa nou pa ka sipòte. Lanmou li tèlman gwo ke li ka asire yon lavi plen ak lavi nan abondans.

Vrè lavi abondan konsiste de yon abondans nan renmen, lajwa, lapè, ak rès fwi Lespri a (Galat 5: 22-23), pa yon abondans nan "bagay"

Yo te Satanis, yo te tounen nan Legliz la, sa yo te di sou li

Yo te Satanis, yo te tounen nan Legliz la, sa yo te di sou li

Èske ou ka gen kè kontan epi viv yon lavi vètye? Refleksyon an

Èske ou ka gen kè kontan epi viv yon lavi vètye? Refleksyon an

Ki sa Jezi te di Sen Faustina Kowalska sou Fen Tan yo

Ki sa Jezi te di Sen Faustina Kowalska sou Fen Tan yo

Kado Jezi a se jodi a, paske ou pa bezwen panse ak yè oswa demen

Kado Jezi a se jodi a, paske ou pa bezwen panse ak yè oswa demen

Ki jan nou ka amelyore lavi nou ak Pawòl Bondye a?

Ki jan nou ka amelyore lavi nou ak Pawòl Bondye a?

Britney Spears ak lapriyè: "Mwen pral eksplike poukisa li enpòtan pou mwen"

Britney Spears ak lapriyè: "Mwen pral eksplike poukisa li enpòtan pou mwen"

Estati enpresyonan Padre Pio nan fon lanmè a (FOTO) (VIDEO)

Estati enpresyonan Padre Pio nan fon lanmè a (FOTO) (VIDEO)