Maladi po ra defigire figi ti bebe a, manman reyaji nan kòmantè rayisman.

Pa gen moun ki te imajine maladi timoun nan anvan li akouche.

Matilda malad

Nesans Rebecca Callaghan a te pito difisil, li te sanble ke yon bagay likid anvlope fetis la e konsa tan yo te antisipe. Pa gen moun ki te sispèk yon maladi e lè dous Matilda te fèt, doktè yo te remake yon tach ble sou figi ti fi a ke yo te make kòm yon. "vle".

An reyalite, plis envestigasyon te revele ke Matilda te gen sendwòm Sturge-Weber. Yon maladi ki ka lakòz sentòm grav tankou epilepsi, difikilte pou aprann ak difikilte pou mache. Paran yo te vrèman enkyete ke yo ta ka pèdi li.

Ti fi a vin pi mal tèlman vit ke papa a kòmantè nan yon entèvyou ak Chak jou Lapòs:

Nou pa t kapab vwayaje avè l paske li te twò malad. Nou te tèlman eksite pou ti bebe nou an rive e kounye a nou pa menm konnen si li pral siviv.

Anplis de sa, Matilda te manifeste pwoblèm kè. Nan entre-temps la, ti fi a te kòmanse yon terapi lazè trè konplèks ki te kite po li konplètman wouj. Terapi sa a pou retire mak nesans la sou figi a ka dire jiska 16 ane.

Tretman lazè yo tout bon long ak douloure men Matilda reyaji pozitivman e sanble se yon timoun kontan, sa ki pa fasil ditou se koute kòmantè moun yo.

Chak fwa Matilda soti pou yon ti mache, toujou gen yon moun ki pare pou jije aparans li, menm pou kesyone lefèt ke paran yo se bon paran. Papa a ajoute:

Yo sèlman wè sa ki devan yo ak sote nan konklizyon douloure. Mwen swete yo ka wè pi lwen pase mak nesans la epi reyalize sa yon bèl ti zanj pitit fi nou an ye.

Malerezman, maladi a vin pi mal sante timoun nan e kounye a, Matilde prèske avèg epi li sèvi ak yon mache pou mache. Paran yo fè kòmantè ke malgre tout bagay Matilda rete yon fi ki kontan e ke li gen yon souri pou tout moun.

Matilda nan chèz woulant
Matilda ak nouvo chèz woulant la

An 2019, Matilda te fè 11 an epi yo te pibliye foto avè l nan yon chèz woulant epi gras a foto sa yo anpil moun jenere te kontribye nan achte yon nouvo chèz woulant. Matilda pral tounen fè sa li pi renmen, ale deyò epi rete lwen foul moun yo.

Atik ki gen rapò