Nan Nouvo Testaman an Jezi kriye 3 fwa, se lè sa a ak siyifikasyon an

nan Nouvo Testaman gen sèlman twa okazyon lè Jezi kriye.

JEZI KRI APRE LI TE WÈ ANKETET MOUN KI RENMEN

32 Mari, lè li rive kote Jezi te ye a, li wè li jete kò l 'nan pye l', li di: Mèt, si ou te la, frè m 'lan pa ta mouri non! 33 Lè sa a, Jezi wè jan li t'ap kriye, jwif ki te vin avè l 'yo menm tou yo te kriye, kè l' fè l 'mal, li te boulvèse, li di: 34 Kote ou te mete l' konsa? Yo di li: Mèt, vin wè. 35 Jezi tonbe kriye. 36 Jwif yo di li: Gade jan li te renmen l 'non! (Jan 11: 32-26)

Nan epizòd sa a, Jezi deplase apre li wè moun li renmen yo ap kriye e apre li fin wè kavo Laza, yon bon zanmi. Sa ta dwe fè nou sonje lanmou Bondye gen pou nou, pitit gason ak pitit fi li yo ak konbyen li fè lapenn pou li wè nou soufri. Jezi montre konpasyon vre e li soufri ak zanmi l 'yo, kriye nan je a nan tankou yon sèn difisil. Sepandan, gen limyè nan fènwa a epi Jezi vire dlo nan doulè nan dlo nan kè kontan lè li leve Laza soti vivan nan lanmò.

JEZI KRI LÈ LI WÈ PECHE LIMANITE YO

34 “Jerizalèm, Jerizalèm, ki touye pwofèt yo e ki kalonnen moun ki voye ba ou yo, konbyen fwa mwen te vle rasanble pitit ou yo tankou yon manman poul koule anba zèl e ou pa t vle! (Lik 13:34)

41 Lè li te toupre, devan je lavil la, li t'ap kriye sou li, li di: 42 “Si nou menm tou nou te konprann, jodi a, chemen lapè a. Men koulye a, li kache pou je ou. (Lik 19: 41-42)

Jezi wè vil Jerizalèm e li kriye. Sa a se paske li wè peche yo nan tan lontan an ak tan kap vini an epi li kraze kè l '. Kòm yon papa ki renmen, Bondye rayi wè nou vire do l 'sou li ak fòtman vle kenbe nou. Sepandan, nou rejte akolad sa a epi swiv pwòp chemen pa nou. Peche nou yo fè Jezi kriye, men bon nouvèl la se ke Jezi se toujou la akeyi nou e li fè sa ak bra louvri.

JEZI KRI LAPRIYE NAN JADEN ANVAN KRASIFIKASYON LI

Nan jou lavi li sou tè a, li te ofri priyè ak siplikasyon, ak gwo rèl ak dlo nan je, pou Bondye ki te ka sove l anba lanmò epi, nan tout abandon li te fè pou li, yo te tande l. Malgre ke li te yon Pitit, li te aprann obeyisans nan sa li te soufri e, li te vin pafè, li te vin kòz delivrans etènèl pou tout moun ki obeyi li. (Ebre 5: 0)

Nan ka sa a, dlo nan je yo gen rapò ak priyè otantik ke Bondye tande. Pandan ke li pa toujou nesesè yo kriye pandan lapriyè, li mete aksan sou lefèt ke Bondye vle yon "kè kontri". Li vle priyè nou yo dwe yon ekspresyon de ki moun nou ye epi li pa jis yon bagay sou sifas la. Nan lòt mo, lapriyè ta dwe anbrase tout nou yo, konsa pèmèt Bondye antre nan tout aspè nan lavi nou.

Atik ki gen rapò