Kerst 2021 valt op een zaterdag, wanneer moeten we naar de mis?

Dit jaar de Kerst 2021 het valt op een zaterdag en de gelovigen stellen zichzelf enkele vragen. Hoe zit het met de kerst- en weekendmis? Aangezien de feestdag op een zaterdag valt, zijn katholieken dan verplicht om de mis twee keer bij te wonen?

Het antwoord is ja: katholieken zijn verplicht de mis bij te wonen zowel op eerste kerstdag, zaterdag 25 december, als de volgende dag, zondag 26 december.

Elke verplichting moet worden nagekomen. Een mis op kerstmiddag zal dus niet aan beide verplichtingen voldoen.

Elke verplichting kan worden vervuld door deel te nemen aan een mis die wordt gevierd in een katholieke ritus op dezelfde dag of nacht van de vorige dag.

Aan de verplichting van de kerstmis kan worden voldaan door deel te nemen aan een eucharistieviering in de nacht van kerstavond of op elk moment op eerste kerstdag.

En aan de verplichting van de zondag binnen het octaaf van Kerstmis kan worden voldaan door een mis bij te wonen in de nacht van eerste kerstdag of op de zondag zelf.

Sommigen van jullie denken misschien al aan het nieuwjaarsweekend. Gelden dezelfde verplichtingen?

Nee. Zaterdag 1 januari is het hoogfeest van Maria, maar dit jaar is geen heilige dag van verplichting. De missen zullen echter worden gevierd met inachtneming van de plechtigheid.

In 2022 vallen Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag echter op een zondag.

Bron: ChurchPop.es.

Gerelateerde artikelen