Diabol môže vstúpiť do vášho života prostredníctvom týchto 5 dverí

La Bibbia varuje nás, že my kresťania si musíme byť vedomí, že diabol kráča ako revúci lev a hľadá niekoho, koho by zožral. Diabol nechce, aby sme si užívali večnú Božiu prítomnosť, a preto sa snaží cez niektoré dvere vstúpiť do nášho života a vzdialiť nás od Pána.

Prístav 1: Pornografia

Ak by sme sa mali kňaza opýtať, aké hriechy mladí ľudia najviac spadajú, pornografia bude pravdepodobne na vrchole zoznamu. A na internete je bohužiaľ ľahký prístup na stránky s pornografickým obsahom.

Zatvorte vo svojom živote bránu pornografie. Neničte svoj večný život ani zdravé prežívanie sexuality.

Port 2: Porucha napájania

Stravovanie zjavne nie je hriech, je to nevyhnutná požiadavka; Božie slovo nás tiež učí, že to, čo vstupuje do úst človeka, nie je hriech, ale to, čo z nich vychádza. Ale neusporiadané stravovanie je bránou, ktorá vedie k mnohým väčším hriechom.

Nekontrolovaná a nadmerná strava je v podstate výsledkom neusporiadanej túžby a oslabeného rozumu. Ak nie sme schopní zvládnuť túto jednoduchú túžbu, ako môžeme prekonať ďalšie väčšie túžby? Obžerstvo sú dvere, ktoré nás vedú k životu smilstva a nehanebnosti.

Prekonaj túto túžbu a budeš zavrieť dvere pred mnohými hriechmi.

Dvere 3: Nadmerná láska k peniazom

Zameranie na legitímne získaný hmotný tovar je dobrá vec. Bohu nezáleží na tom, či vás ovocie vašich talentov a úsilia môže urobiť finančne alebo dokonca milionárom. Problém nastáva, keď sa peniaze stanú stredobodom vášho života.

Ak sa to stane, peniaze otvárajú dvere mnohým hriechom vo vašom živote. Kvôli peniazom sa stávajú lúpeže, vraždy, korupcia, obchodovanie s drogami atď.

Snažte sa o ekonomický pokrok, ale nikdy sa nestaňte centrom vášho života!

archanjel Michal

Dvere 4: nečinnosť

Diabol sa raduje, keď je človek nečinný a nie je schopný prinášať malé obete pre svoje dobro, dobro blížneho alebo pre lásku k Bohu.

Odložte lenivosť a začnite pracovať pre nebeské kráľovstvo!

Dvere 5: Nedostatok lásky

Všetci môžeme mať zlý deň a správať sa k okoliu zle. Tento prístup, okrem toho, že je dosť hrubý, otvára obrovské dvere diablovi. Boh nechce, aby tieto pocity boli v nás; naopak, chce, aby v našich srdciach vládol mier, láska, striedmosť, trpezlivosť a spravodlivosť.

Súvisiace články