Intombazana ekhubazekileyo ixhatshazwa ngokumasikizi kwaye izala umntwana

UMaria Alejandra yintombazana eneminyaka engama-21 ubudala enesiphene ehlala kwisitulo esinamavili kwaye ayikwazi kuthetha. Ngexesha lodlwengulo wayekwingingqi yase eGuanare. Ngenxa yobunzima bezoqoqosho, abazali kwanyanzeleka ukuba bashiye intombi yabo nabahlobo babo baze bahambe Caracas ukhangela umsebenzi.

Intombazana ekhulelweyo
Ityala: gotasevzla - Instagram

Abazange bayicinge into eyayiza kwenzeka kwintombi yabo kungekudala yaye loo nto yayiza kutshintsha ubomi babo ngonaphakade. UMaria wayenjalo udlwengulwe kwaye ngenxa yokuba engakwazi ukuthetha okanye ukuzikhusela, akazange akwazi ukubiza igama lomntu owenze obu bubi.

Ukuzalwa kukaMiguel de Jesus

Incinci Miguel de Yesu Ufike ehlabathini nge-12 ka-Okthobha 2021 kwaye kungekudala uzakwenza uvavanyo lweDNA ukuze ekugqibeleni afumane indoda eyayixhaphaze umama wayo.

intombazana ekhubazekileyo

Ekuzalweni komntwanaNGO Gotas de Esperanza wanikela ngayo yonke inkxaso eyimfuneko emntwaneni nakusapho. Wasasaza iindaba zokudlwengulwa kwentombazana, waqalisa ingxowa-mali yokuthenga yonke into efunekayo waza wasasaza uludwe lwezinto ezinokusetyenziswa ekuzalweni.

Ekuzalweni komntwana, a mfa nekiso emangalisayo, ukubona umama emncumele ngobubele umntwana wakhe. Olo ncumo lwaluthetha yonke into uMaria awayengakwazi ukuyichaza ngamazwi, uthando olungagungqiyo lukamama.

 
 
 
 
 
Iposti ye-visualizza yokufuna izinto kwi-Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iposti ekwabelwana ngayo ngu 𝐆𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐃erà 𝐄𝐬𝐩ERE𝐫ESA 𝐧𝐳muna (@gotasevzla)

Kwakhona iintliziyo zabantu kunye neentliziyo ubumbano baqinisekisa ukuba eli bali libangel’ umdla linesiphelo esimnandi. Lo mphefumlo umsulwa uya kurhangqwa luthando oluwufaneleyo, kwaye sonke sithembela ekubanjweni komntu owenze isenzo esibi kakhulu.

Ngelishwa, ibali likaMaria alikho isiqendu esahlukileyo, zininzi ehlabathini amantombazana akhubazekileyo abangenakuzikhusela abaxhatshazwa ngamadoda angenasidima nangenasazela. Into ebalulekileyo kukuhlala ukholelwa kwaye uthembele kubulungisa obuya kunika isohlwayo esifanelekileyo kwaba bantu kwaye benze ihlabathi libe yindawo engcono.

Amanqaku ahambelana nawo