San Pietro d'Alcantara

San Pietro d'Alcantara Luis Tristan awdur Blwyddyn: XNUMXeg ganrif teitl: San Pietro d'Alcantara lle: Museo del Prado, Madrid Enw: San Enw: St. Teitl: Sanctaidd offeiriad…

Cysegriad i lesu Grist, gweddi

Arglwydd Iesu Grist, heddiw rwy'n cysegru fy hun eto a heb wrth gefn i'ch Calon Ddwyfol. Yr wyf yn cysegru fy nghorff i chi â'i holl synhwyrau, ...

Mae Gweision Duw newydd, penderfyniad y Pab, enwau

Ymhlith 'gweision Duw' newydd, y cam cyntaf yn achos curo a chanoneiddio, mae cardinal yr Ariannin Edoardo Francesco Pironio, a fu farw ym 1998 yn ...

Celibacy offeiriaid, y geiriau Pab Francis

“Rwy’n mynd mor bell â dweud, lle mae brawdoliaeth offeiriadol yn gweithio a bod rhwymau o wir gyfeillgarwch, mae hefyd yn bosibl byw gyda mwy ...

Diwrnod Byd-eang Teidiau a Nain a'r Henoed, mae'r Eglwys wedi penderfynu ar y dyddiad

Ar ddydd Sul 24 Gorffennaf 2022, bydd yr Ail Ddiwrnod y Byd Teidiau a Teidiau a'r Henoed yn cael ei ddathlu ledled yr Eglwys gyffredinol. I roi'r newyddion yw'r ...

Goroesodd y Chwaer André Randon, yr hynaf yn y byd, 2 bandemig

Yn 118 oed, y Chwaer André Randon yw'r lleian hynaf yn y byd. Wedi'i bedyddio fel Lucile Randon, fe'i ganed ar 11 Chwefror 1904 yn ninas ...

Wcráin, apêl yr ​​Archesgob Gudziak: "Dydyn ni ddim yn gadael i ryfel dorri allan"

Dywedodd yr Archesgob Borys Gudziak, pennaeth Adran Cysylltiadau Allanol yr Eglwys Roeg-Gatholig Wcreineg: “Ein hapêl i bwerus y ddaear yw eu bod yn gweld…

pam gweddïo

Gweddi wyrthiol 30-diwrnod i St

Mae'r weddi i St Joseph yn bwerus iawn, 30 mlynedd yn ôl ni chaniataodd farwolaeth 100 o bobl yn ystod glaniad awyren ...

Gwyrth St Joseph, awyren wedi torri yn ddwy, dim marwolaethau

30 mlynedd yn ôl, achosodd goroesiad 99 o deithwyr ar Aviaco Flight 231 syndod a rhyddhad i deulu a ffrindiau. Torrodd yr awyren i lawr ...

O ble mae enw ci Sant Bernard yn dod? Pam y'i gelwir yn hynny?

Ydych chi'n gwybod tarddiad enw'r ci Sant Bernard? Dyma darddiad syfrdanol traddodiad y cŵn achub mynydd ysblennydd hyn! Mae'r Colle del Gran ...

Sut i weddïo i osgoi rhyfel yn yr Wcrain

“Gofynnwn yn daer i’r Arglwydd y gall y wlad honno weld brawdgarwch yn ffynnu a goresgyn rhaniadau”: Mae’r Pab Ffransis yn ysgrifennu mewn neges drydar eang ...

Cyn seren golau coch yn trosi ac yn awr yn brwydro yn erbyn pornograffi

Mae'r stori rydyn ni'n ei dweud wrthych chi am y cyn-seren porn Brittni De La Mora ac wedi gwneud penawdau yn rhyngwladol oherwydd nawr mae hi ar genhadaeth i ...

Bu farw Don Simone Vassalli o salwch, roedd yn 39 oed

Mae Don Simone Vassalli, offeiriad ifanc o gymuned Biassono a Macherio, yn Brianza, yn Lombardi, yn marw. Cafwyd hyd i'r henaduriaeth yn y...

Beth sy'n digwydd i gorff rhywun sy'n mynd i uffern?

Gwyddom oll y bydd ein corff yn atgyfodi, efallai na fydd fel hyn i bawb, neu o leiaf, nid yn yr un modd. Felly rydyn ni'n gofyn i ni'n hunain: beth sy'n digwydd iddo ...

Mae Dydd San Ffolant yn agos, fel gweddïo dros y rhai rydyn ni'n eu caru

Mae Dydd San Ffolant yn dod a bydd eich meddyliau ar yr un rydych chi'n ei garu. Mae llawer yn meddwl am brynu nwyddau materol sy'n bleserus, ond ...

4 peth i'w gwybod am Atgyfodiad Crist (fel na wyddoch)

Mae rhai pethau efallai na wyddoch am Adgyfodiad Crist; y Beibl ei hun sy’n siarad â ni ac yn dweud rhywbeth mwy wrthym am hyn ...

Ai Santa Teresa de Avila a ddyfeisiodd sglodion Ffrengig? Mae'n wir?

Ai Santa Teresa de Ávila a ddyfeisiodd sglodion Ffrengig? Mae Belgiaid, Ffrancwyr ac Efrog Newydd bob amser wedi ffraeo ynghylch dyfeisio'r pryd enwog a blasus hwn ond ...

Offeiriad herwgipio a chogydd lladd, ymosodiad ar eglwys Nigeria

Fe wnaeth dynion arfog ymosod ar dŷ plwyf eglwys Ikulu Fari yn Chawai, yn ardal llywodraeth leol neithiwr am 23:30 pm (amser lleol) ...

Sant Richard, Sant o Chwefror 7, gweddi

Yfory, dydd Llun 7 Chwefror, mae’r Eglwys yn coffáu San Riccardo. O Chwefror 7, mae'r 'Martyroleg Rufeinig' yn cofio ffigwr San Riccardo, brenin tybiedig ...

Sut i weddïo ar Galon Sanctaidd Iesu gyda Novena gan Padre Pio

Roedd Padre Pio Sant yn adrodd y Novena i Galon Sanctaidd Iesu bob dydd ar gyfer bwriadau'r rhai a ofynnodd am ei weddi. Mae'r weddi hon ...

Santa Maria Goretti, llythyr y rhai a'i lladdodd cyn marw

Treuliodd yr Eidalwr Alessandro Serenelli 27 mlynedd yn y carchar ar ôl ei chael yn euog o lofruddiaeth Maria Goretti, merch 11 oed a oedd yn byw…

Mae pen-glin y Pab Ffransis yn brifo, "mae gen i broblem"

Mae pen-glin y Pab yn dal i frifo, sydd ers tua deg diwrnod wedi gwneud ei gerdded yn fwy llipa nag arfer. I ddatgelu mai dyma'r ...

Sanremo 2022, esgob yn erbyn Achille Lauro a'i 'hunan-fedydd'

Yr oedd esgob Sanremo, Msgr. Mae Antonio Suetta, yn beirniadu perfformiad Achille Lauro a "yn anffodus, cadarnhaodd y tro gwael y mae wedi'i gymryd ers peth amser bellach ...

Offeiriad 40 oed yn cael ei ladd wrth gyffesu

Cafodd yr offeiriad Dominicaidd Joseph Tran Ngoc Thanh, 40, ei lofruddio ddydd Sadwrn diwethaf, Ionawr 29, tra roedd yn gwrando ar gyffesiadau ym mhlwyf cenhadol…

Dwyn yn yr Eglwys, mae'r Esgob yn troi at yr awduron: "Trosi"

“Myfyriwch ar eich gweithred annoeth, fel y gallwch sylweddoli'r difrod parhaus ac edifarhau a thröedigaeth”. Dywedwyd hyn ar ...

Y 7 gweddi i Santa Brigida i'w hadrodd am 12 mlynedd

Crefyddwr a chyfriniwr o Sweden oedd Saint Bridget o Sweden, a aned Birgitta Birgersdotter, sylfaenydd Urdd y Gwaredwr Mwyaf Sanctaidd. Fe'i cyhoeddwyd yn sant gan Bonifacio ...

Sut i weddïo ar Dduw am Ei amddiffyniad yn y mis newydd

Mae mis newydd yn dechrau. Sut i weddïo i ofyn am ei wynebu yn y ffordd orau bosibl. Dduw Dad, ti yw'r Alffa a'r Omega, y Dechreuad a'r Diwedd. Ti…

Sut i adnabod y person mae Duw wedi ei ddewis i chi? (FIDEO)

Yn ystod y blynyddoedd o dwf, mae pob un ohonom yn cael ei hun ar ei daith ysbrydol ei hun yn pendroni 'Sut i adnabod y person y mae Duw wedi dewis ...

Sut i fabwysiadu'n ysbrydol plentyn sydd mewn perygl o erthyliad

Mae hwn yn fater sensitif iawn. Pan fyddwn yn siarad am erthyliad, rydym yn golygu digwyddiad sydd â chanlyniadau trist a phoenus iawn i'r fam, ...

Gofynnwch i amddiffyn eich mam gyda'r 5 gweddi hyn

Mae'r gair 'mam' yn gwneud i ni feddwl yn uniongyrchol am Ein Harglwyddes, mam felys a chariadus sy'n ein hamddiffyn pryd bynnag y byddwn yn troi ati.

Roeddent yn Satanists, maent yn mynd yn ôl i'r Eglwys, yr hyn a ddywedwyd ganddynt am y peth

Ar sawl achlysur, mae nifer o offeiriaid yn rhybuddio bod Sataniaeth yn lledaenu fwyfwy mewn gwahanol grwpiau, yn enwedig ymhlith pobl ifanc. Mewn erthygl ysgrifenedig ...

“Dywedodd Duw wrthyf am eu rhoi iddo”, geiriau teimladwy plentyn

Mae Duw yn siarad â chalonnau'r rhai sy'n barod i wrando arno. A dyna ddigwyddodd i Heitor Pereira bach, o Araçatuba, sydd wedi ...

pam gweddïo

Mae’r Pab Ffransis yn argymell y weddi hon i Sant Joseff

Mae Sant Joseff yn ddyn na chafodd ei barlysu ganddo er gwaethaf cael ei oresgyn gan ofn ond a drodd at Dduw am ...

Allwch chi fod yn hapus a byw bywyd rhinweddol? Yr adlewyrchiad

A yw Hapusrwydd yn Gysylltiedig Mewn Gwirionedd â Rhinwedd? Mae'n debyg ie. Ond sut mae diffinio rhinwedd heddiw? Mae'r rhan fwyaf ohonom eisiau bod yn hapus ac nid ...

Mae paentiad y Forwyn Fair yn achub yr offeiriad rhag y diafol

Adroddodd y Tad o Frasil Gabriel Vila Verde ar gyfryngau cymdeithasol hanes rhyddhad a dderbyniwyd gan ffrind iddo, sydd hefyd yn offeiriad. Yn ôl…

Dydd y Cofio, y plwyf hwnnw a achubodd 15 o ferched Iddewig

Radio'r Fatican - Newyddion y Fatican yn dathlu Dydd y Cofio gyda stori fideo a ddatgelwyd o ddyddiau terfysgaeth y Natsïaid yn Rhufain, pan ym mis Hydref 1943 a ...

Y Pab Ffransis: "Gofynnwn i Dduw am ddewrder gostyngeiddrwydd"

Cyrhaeddodd y Pab Ffransis, y prynhawn yma, fasilica San Paolo fuori le Mura ar gyfer dathlu Ail Feswyr difrifwch y Trosi ...

Effaith sioc bedydd ar ferch fach (PHOTO)

Cyn ac ar ôl Bedydd: "Ydych chi'n sylwi ar y gwahaniaeth?". Gofynnwyd y cwestiwn hwn gan offeiriad a rannodd y llun, a aeth yn firaol yn fuan, o ...

Croeshoelio yn y dosbarth? Mae dedfryd y Cassation yn cyrraedd

Croeshoelio yn y dosbarth? Bydd llawer wedi clywed am y cwestiwn cain a ddylid apelio at ryddid cred rhywun ai peidio trwy benderfynu ar y posibilrwydd ...

Mae'r fam yn gwrthod yr erthyliad ac mae'r ferch yn cael ei geni'n fyw: "Mae hi'n wyrth"

Ganwyd Meghan yn ddall gyda thair aren ac mae'n dioddef o epilepsi a diabetes insipidus ac nid oedd y meddygon yn credu y byddai'n gallu ...

5 Gweddïau am gymorth ar adegau o gyfyngder

Nid yw'r ffaith nad oes gan blentyn i Dduw anawsterau ond meddwl i chwalu. Bydd y cyfiawn yn cael gorthrymderau, lawer. Ond beth fydd bob amser yn pennu'r ...

'Lucifer' yw'r enw a roddodd mam ar blentyn 'gwyrthiol'

Beirniadwyd un fam yn hallt am alw ei mab yn 'Lucifer'. Beth ddylem ni ei feddwl? Ac eto mae'r mab hwn yn wyrthiol. Darllen ymlaen. 'Lucifer' yn fab...

4 awgrym i wynebu ac ennill brwydr ysbrydol

Ymddangosodd yr exorcist P. Chad Ripperger fel gwestai ar bodlediad Grace Force yr Unol Daleithiau gan P. Doug Barry a P. PodcRichard Heilman yn dosbarthu…

Pab Ffransis: "Nid yw Duw yn feistr yn clwydo yn y nefoedd"

“Mae Iesu, ar ddechrau ei genhadaeth (…), yn cyhoeddi dewis manwl gywir: daeth i ryddhau’r tlawd a’r gorthrymedig. Felly, trwy'r Ysgrythurau, ...

3 gweddi foreol i'w dweud cyn gynted ag y byddwn yn deffro

Does byth amser drwg i siarad â Duw, ond pan fyddwch chi'n dechrau eich diwrnod gydag Ef, rydych chi'n rhoi gweddill y ...

Beth ddywedodd Iesu wrth Saint Faustina Kowalska am y Cyfnod Diwedd

Dywedodd ein Harglwydd wrth Saint Faustina Kowalska, ynghylch yr amseroedd gorffen: “Fy merch, siarad â byd Fy Nhrugaredd; bod yr holl ddynoliaeth yn cydnabod ...

5 gweddi i'w dweud cyn bwyta gartref neu mewn bwyty

Dyma bum gweddi i’w dweud cyn bwyta, gartref neu mewn bwyty. 1 O Dad, rydyn ni wedi ymgynnull i rannu pryd o fwyd yn Dy ...

crair wedi'i ddwyn o'r Pab Ioan Paul II

Agorodd ymchwiliad yn Ffrainc yn dilyn diflaniad crair o’r Pab Ioan Paul II a gafodd ei arddangos yn basilica Paray-le-Monial, yn nwyrain ...

Hwyrol weddi i'w dweud cyn mynd i'r gwely

Bendithia ni â gorffwys heno, Iesu, maddau i ni am y pethau a wnaethom heddiw nad oedd yn eich anrhydeddu. Diolch am ein caru ni gymaint a...

Rhodd Iesu yw heddiw, oherwydd nid oes rhaid i chi feddwl am ddoe nac yfory

Rydyn ni i gyd yn adnabod rhywun sy'n byw yn y gorffennol. Y person sy'n difaru nad yw'n rhoi'r gorau i siarad amdano. Ac fe ddigwyddodd i bawb, iawn? A…