Elimu: Mfano wa kondoo aliyepotea

GAZETI KAMA MTANDAONI WA ELIMU

Mfano wa kondoo aliyepotea

GOSPEL
«Ni nani kati yenu ikiwa ana kondoo mia na kupoteza moja, haachii tisini na tisa jangwani na afuate yule aliyepotea, mpaka aipate? Mtafute tena, yeye humweka shingoni mwake, anaenda nyumbani, huwaita marafiki na majirani akisema: Furahini na mimi, kwa sababu nimepata kondoo wangu aliyepotea. Kwa hivyo, ninawaambia, kutakuwa na furaha zaidi mbinguni kwa mtenda dhambi aliyeongoka, kuliko kwa watu tisini na tisa wenye haki ambao hawahitaji kuongoka.

MUHTASARI
Mfano wa kondoo aliyepotea ni hadithi nzuri iliyoambiwa na Yesu ya kuelezea upendo na huruma ambayo Mungu anayo kwa wale walio wake. Mfano huo unapatikana katika Injili ya Mathayo na Luka, na inajibu kwa Yesu kukosoa na kushambuliwa na viongozi wa dini kwa "kula na wenye dhambi". Yesu anasimamisha umati wa watu na anaanza kuambia jinsi mchungaji aliuacha kundi lake la kondoo 99 kwenda kutafuta kondoo aliyepotea.

Mfano huu unaonyesha maana ya ajabu ya Mungu anayetafuta mwenye dhambi aliyepotea na anafurahi anapopatikana. Tunatumikia mchungaji mzuri ambaye moyo wake ni wa sisi kupatikana, kuokolewa na kufanywa upya.

FOMU YA ELIMU
Mfano huu unaozungumziwa na Yesu unatufundisha kwamba sio kila wakati tunashughulika na watu ambao wana vitu vizuri lakini pia na mtu anayesisitiza mabaya. Kulingana na mafundisho ya kishirikina ya Yesu, hakuna mtu anayepaswa kuachwa lakini wote lazima watafutwe, kwa kweli, Yesu huacha kondoo tisini na tisa kutafuta yule aliyepotea ambayo kwa maoni yangu alikuwa dhaifu au mbaya kabisa kwa sababu hakuwa na sababu ya kuachana na kundi la kondoo. Kwa hivyo kuwa msomi mzuri sio lazima utafute ni nani mzuri katika tabia lakini apewe mzuri kutoka kwa wale ambao wanafanya vibaya na ni vipi Yesu alienda akitafuta kuchagua ujamaa kama chanzo cha miito na sio taaluma.

FOMU YA FEDHA
Kwa mtazamo wa kisaikolojia tunaweza kusema kwamba Yesu mchungaji mzuri huenda akatafuta kondoo aliyepotea ambayo, kama tulivyosema, ni dhaifu au mbaya. Kwa hivyo ujue, kama Yesu anavyotufundisha, kwamba tunapopotea tunatafutwa na kupendwa na Mungu zaidi ya tabia yetu nzuri au mbaya. Kwa hivyo njia hii ya kufanya Yesu inatualika kuifanya pia na watu wengine kutekeleza kitovu cha maisha ambacho ni upendo wa pande zote.

Imeandikwa na Paolo Tescione 

Barua kutoka kwa kijana mlemavu

Barua kutoka kwa kijana mlemavu

Mazungumzo yangu na Mungu (na Paolo Tescione)

Mazungumzo yangu na Mungu (na Paolo Tescione)

Halo, mimi ni Covid 19 ..

Halo, mimi ni Covid 19 ..

Oktoba 13 muujiza wa jua na majaribu ya maisha

Oktoba 13 muujiza wa jua na majaribu ya maisha

Ujumbe kutoka kwa Mungu Baba Oktoba 5, 2020

Ujumbe kutoka kwa Mungu Baba Oktoba 5, 2020

Ujumbe kutoka kwa Mungu Baba Oktoba 4, 2020

Ujumbe kutoka kwa Mungu Baba Oktoba 4, 2020

Wacha tufungie pengo na virusi vitatoweka

Wacha tufungie pengo na virusi vitatoweka